15

Rząd przyjął zmiany w sprawie UOKiK

Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeszcze gdy projekt ten był na etapie opiniowania, o jego głównych założeniach pisaliśmy na łamach naszego serwisu.

Co dokładnie zmieni się dzięki tej ustawie? Pojawi się kilka konkretnych rozwiązań mających na celu przywrócenie równowagi w stosunkach gospodarczych między konsumentami i sprzedawcami usług finansowych. Ma to stać się możliwe poprzez:

- zwiększenie skuteczności w eliminacji klauzul abuzywnych z wzorców umów poprzez możliwość nakładania kar do wysokości 10 % obrotu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- powstanie rejestru decyzji Prezesa UOKiK stopniowo zastępującego rejestr klauzul niedozwolonych

- zakaz oferowania usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów

- wydawanie decyzji tymczasowych zobowiązujących przedsiębiorcę do zaniechania wskazanych działań

- wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (za zgodą sądu), czyli wydelegowanej przez Urząd osoby, która będzie mogła sprawdzić sposób oferowania produktu czy usługi, co ułatwi UOKiK zebranie materiału dowodowego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

- wyrażania przez Prezesa UOKiK istotnego poglądu na temat praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów w sprawach przed sądem powszechnym, z własnej inicjatywy, albo na wniosek sądu

- możliwość publikacji bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji – ostrzeżeń konsumentów o zachowaniach zagrażających ich interesom

Projekt ustawy trafi teraz pod obrady Sejmu, a jeśli uda się go przyjąć jeszcze w tej kadencji, zakładane jest długie vacatio legis, trwające 6 miesięcy.