4

Praca w upalne dni

Pomimo że największe upały mamy już pewnie za sobą, to synoptycy wciąż twierdzą, że tego lata będzie jeszcze gorąco. Co z tymi, którzy w takich warunkach muszą pracować? Niestety przepisy mówiące o tym są dość lakoniczne. Poniżej kilka informacji na temat obowiązków pracodawcy względem zatrudnionych, które musi spełnić, by praca wykonywana była efektywnie (w lecie efektywność zmniejsza się o ok. 20 %) i bezpiecznie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje na minimalne temperatury, w których pracownicy mogą wykonywać swoją pracę: 14 °C jeśli nie ma co do tego przeciwwskazań przy wykonywaniu pracy fizycznej oraz 18 °C w przypadku prac biurowych. Nie ma niestety unormowanej maksymalnej temperatury, w której można przerwać pracę. Wyjątkiem są osoby młodociane, które mogą to zrobić gdy temperatura powietrza przekroczy 30 °C, a jego wilgotność osiągnie 65 %.

Pracodawca zapewnia zimne napoje:

  • 1) Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,
  • 2) Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca może uruchomić klimatyzację, wentylację, zasunąć rolety. Ma prawo także przyznać w czasie upałów dodatkową przerwę lub zarządzić wcześniejsze wyjście do domu. W takim wypadku, godzin tych pracownik nie ma obowiązku odpracowywać.