21

Pół roku ustawy o prawach konsumenta

Czy nowe prawa konsumenta są korzystne dla polskich klientów? – na to pytanie próbowano uzyskać odpowiedź dzięki badaniu przeprowadzonemu przez porównywarkę cen Idealo.pl. 25 czerwca br. minęło dokładnie pół roku od obowiązywania tych regulacji.

Przypomnijmy, że 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta. O głównych założeniach tej ustawy rozmawialiśmy końcem zeszłego roku z Prezesem Zarządu Availo Sp. z o.o. dr Bożeną Wolińską, ekspertem od prawa konsumenckiego. Badanie przeprowadzone przez Idealo polegało na przeprowadzeniu analizy zapisów zawartych w regulaminach 50 popularnych sklepów internetowych na stan 25 czerwca br. w zestawieniu z tą samą porą w roku ubiegłym. Wnioski z niej są następujące:

1. 84 % sklepów stworzyło nowy regulamin przed obowiązywaniem ustawy, co oznacza że zdecydowana ich większość zdążyła dostosować przepisy do potrzeb nowego prawa.

2. Nowe regulacje wydłużające z 10 do 14 dni termin zwrotu towaru zakupionego na odległość  spowodowały fakt ujednolicenia terminów zwrotów we wszystkich sklepach. Oprócz obowiązkowego przedłużenia tego czasu w przypadkach gdy był on za krótki, przedsiębiorcy wcześniej oferujący dłuższy czas, również ujednolicili swoje przepisy.

3. Sprzedawcy rzetelnie wywiązali się z obowiązku przedłożenia wzoru oświadczenia o odstąpieniu umowy. Gdy w 2014 r. odsetek posiadających taki dokument miało 26 % sprzedawców, teraz posiada go już 4 na 5.

4. Chyba najbardziej niekorzystną zmianą w stosunku do zamawiających jest ta, która mówi o obowiązku opłacenia kosztów wysyłki zwracanego towaru przez kupujących, jeżeli sprzedawca sam nie zobowiązuje się do jej opłacenia. O ile w 2014 r. 15 na 50 sprzedawców wprost zgadzało się pokryć koszty wysyłki, o tyle w tym roku jest to już tylko co dziesiąty.