16

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Parlament przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale jest w tej sprawie podzielony. Wielu posłów uważa bowiem, że przepisy w niej zawarte naruszają Konstytucję zbytnio ingerują w ochronę danych osobowych, o czym mówi także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Minister Spraw Wewnętrznych chce bowiem pozyskać takie dane od kierowców jak fotografie i skany podpisów czy informacje o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie czy psychologiczne. Dodatkowo, pojawiły się zapisy dotyczące udostępniania każdemu zainteresowanemu niektórych danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Sama zmiana pozwoli jednak uruchomić od 4 stycznia 2016 r. e-usługi „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. Dzięki nim kierowcy będą mogli szybko sprawdzić informacje o popełnionych wykroczeniach i przestępstwach na drodze. Kolejna usługa skierowana będzie do przyszłych kursantów i umożliwi im ocenę jakości kształcenia w szkołach jazdy na podstawie danych statystycznych. Przypomnijmy, że już w czerwcu ubiegłego roku ruszyły pierwsze tego rodzaju usługi: „Historia pojazdu” oraz „Bezpieczny autobus”. Oprócz tego, na stronie internetowej Sejmu www.sejm.gov.pl, możemy także przeczytać, że „usługa Mój pojazd da właścicielom aut dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe. Natomiast dzięki usłudze Udostępnij dane pracodawcy przedsiębiorca przed przekazaniem służbowego auta pracownikowi będzie mógł sprawdzić, czy posiada on ważne uprawnienia do kierowania pojazdem. Gromadzone będą też informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów i historii ubezpieczeń. Zgodnie z nowelizacją powstanie elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu w Polsce. Będzie to narzędzie pomocnicze przy wprowadzaniu pojazdów do ewidencji.”

Ustawa trafi teraz do prac Senatu.