niepełnosprawny

Niepełnosprawni w więzieniach

Rzecznik Praw Obywatelskich poddał pod wątpliwość warunki w jakich przebywają niepełnosprawni więźniowie. Służba Więzienna twierdzi jednak, że spełniane są wszystkie kryteria. Stwierdza też, że w polskim prawie nie ma odpowiednich regulacji mówiących o tym, jakie dokładnie wymogi powinno spełniać miejsce przystosowane do pobytu niepełnosprawnych więźniów.

RPO kwestionuje brak procedur dotyczących kontroli osobistej, brak samochodów dostosowanych do niepełnosprawnych oraz przepisów odnośnie ewakuacji. RPO chce także wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości o zwiększenie budżetu dla więziennictwa.

To nie pierwsza taka sprawa, która przykuła uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich. W zeszłym roku ombudsman stwierdził, że w zakładach penitencjarnych przebywa 260 osób, które znajdują się tam niesłusznie, ponieważ w różnym stopniu mogą być niepoczytalni. Prokurator Generalny jednak rozwiał te wątpliwości, występując z zapytaniem w tej sprawie do szefa Służby Więziennej.

Końcem 2014 r. w polskich więzieniach przebywały 42 osoby poruszające się na wózkach i 258 korzystających z kul.